TECHNI MOBILI Height Adjutable Modern Quilted Office Task Chair

Khách Hàng Hài Lòng Đen

Pneumatic adjustable seat height
Non Marking Casters
360 degree swivel

Mô tả

Pneumatic adjustable seat top
Non Marking Casters
360 stage swivel
Chrome-plated metal base
2 Yr Restricted Guaranty, ships in 1 Field

Thông tin bổ sung

Thương hiệu

Color

,

Nhà sản xuất

Nhóm Sản Phẩm

Height

Length

Weight

Width

viVietnamese