Bằng cách sử dụng và đến thăm Wijayafoam.com bạn, bạn đồng ý để biết những điều sau đây:

1. Chúng tôi làm thị liên kết và liên kết đến các sản phẩm có được cung cấp bởi bên thứ 3, các nhà cung cấp cho một ủy ban khi bạn làm cho một người mua. Chúng ta có thể hoặc không thể nhận bồi thường khi bạn thực hiện một mua từ một bên thứ 3 nhà cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề với bạn giao dịch thông qua một bên thứ 3 nhà cung cấp. Một số Liên kết các công ty chúng tôi làm việc với bao gồm Amazon, và Ủy ban Junction, hai nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp.

2. Chỉ có thông tin chúng ta sẽ không bao giờ yêu cầu được email của khi bạn đăng ký đến email của chúng tôi bản tin. Chúng tôi không bao giờ thu thập hoặc cửa hàng bất kỳ thông tin cá nhân khác.

3. Chúng tôi sử dụng phân Tích với tất cả năng quảng cáo kích hoạt. Chúng tôi có thể thu thập thông qua Quảng cáo trên Google bánh đó có thể được sử dụng để Tiếp thị.

4. Chúng ta có thể chạy trả tiền quảng cáo trên kênh truyền hình như Google Màn hình, Tìm kiếm Google Quảng cáo, Facebook, Twitter Ơn và Tiếp thị. Chúng ta có thể tải lên email của chúng tôi danh sách để mạng như Google, Facebook và Twitter để chạy quảng cáo của chúng tôi thuê bao.

5. Chúng tôi không bao giờ chạy quảng cáo hay bánh nội dung với các cá nhân 13 và dưới.

6. Chúng tôi không bao giờ quá trình giao dịch, hoặc cửa hàng bất kỳ thông tin tài chính.

7. Chúng tôi đang tham gia vào một Amazon phần thưởng thẻ lái. Cộng sự chương Trình, một quảng cáo liên kết chương trình được thiết kế để cung cấp một phương tiện cho chúng tôi để kiếm được khoản lệ phí của liên kết đến Amazon.com và liên kết các trang web.

Bạn Nên Cho Rằng:

1. Bất kỳ bấm vào Wijayafoam.com dẫn đến một nguồn bên ngoài có thể là một liên kết và chúng ta có thể hoặc không thể nhận bồi thường từ việc bán.