16 Độ Polyurethane Linh Hoạt Bọt Thức

$250

16 Độ Polyurethane Linh Hoạt Bọt Thức

 

Bất kỳ Đơn bọt thức hóa học 1-10. Đây là một Mật độ 16 linh hoạt bọt thức mà nói với một khai với hướng dẫn làm thế nào để trộn bọt thức hóa học và những nguyên vật liệu cần thiết.

Nó cũng kèm với một đoạn video trên làm thế nào để kết hợp và tạo ra những bọt công thức. Trong video, sẽ có từng bước hướng dẫn làm thế nào để biện pháp và trộn các nguyên liệu đó sẽ tạo ra những bọt. tại mật độ cụ thể.

Kiểm tra của chúng tôi Youtube kênh cho nhiều hơn!!

Nhiều Thức Ở đây..

WhatsApp chúng tôi

Mô tả

16 Độ Polyurethane Linh Hoạt Bọt Thức

 

Bất kỳ Đơn bọt thức hóa học 1-10. Đây là một Mật độ 16 polyurethane linh hoạt bọt thức mà nói với một khai với hướng dẫn làm thế nào để trộn bọt thức hóa học và những nguyên vật liệu cần thiết.

Nó cũng kèm với một đoạn video trên làm thế nào để kết hợp và tạo ra các công thức. Trong video, sẽ có từng bước hướng dẫn làm thế nào để biện pháp và trộn các nguyên liệu đó sẽ tạo ra những bọt. tại mật độ cụ thể.

Tải Về Ngay Lập Tức

Kiểm tra của chúng tôi Youtube kênh cho nhiều hơn!!

viVietnamese