Bùi Bọt | chế Tạo Ngủ hoàn Hảo ở Indonesia cho 40 Năm

Thương hiệu

Khi bạn đăng ký để làm việc, chúng tôi đã đăng ký với toàn cầu bọt nhà cung cấp, chúng tôi cũng có thể cung cấp hỗ trợ trong hiệu và tiếp thị để đảm bảo cao nhất của sự phát triển tiềm năng.

Mạng Với Xã Hội

Chúng tôi hỗ trợ bạn với tạo thương hiệu của bạn trong tất cả các phương tiện truyền thông.

Bọt Nhà Hóa Học

Chúng tôi mang hàng chục năm kinh nghiệm trong sự sáng tạo của tất cả các loại bọt. Cũng chuyên trong những thiết kế của bọt sản xuất máy móc.

Chào mừng bạn đến Bùi Bọt, đi-đến Bọt Nệm nhà Máy ở Banjarbaru, Indonesia. Với 40 năm kinh nghiệmchúng ta không chỉ cần làm nệm; chúng ta đang chế tạo ngủ hoàn thiện thiết kế chỉ cho bạn.

Cô Về

Có câu hỏi? Chúng ta tất cả tai. Liên lạc với chúng tôi để khám phá làm thế nào chúng tôi có thể làm cho bạn ngủ dreams come true.

Chính Thức Liên Lạc Trang